Žltá (č.3) je kratšia trasa z obce Dolný Jelenec, prechádza osadou Prašnica a cez Východné Prašnické sedlo klesá do Suchej doliny. Čas prechodu na skúmanom území je 2 hod. 20 min. od Dolného Jelenca, v opačnom smere 2 hod. 05 min. Dĺžka chodníka na skúmanom území je 4,5 km, prevýšenie 283 m.