Žltá (č.2) je trasa smerujúca z Hliadeľského sedla po severnom svahu vrchu Kozí chrbát. Na Hadlanke klesá južným svahom do sedla Zubová, stadiaľ popri chránenom území Moštenické Travertíny  a popri Jegorovovom prameni do osady Kyslá. Tu sa nachádza rekreačné zariadenie Moštenica-Kyslá. Trasa pokračuje Uhliarskou dolinou do obce Moštenica. Čas prechodu v smere od Hiadeľského sedla je 3 hod., v opačnom smere 3 hod. 30 min. Dĺžka chodníka je 10,3 km, prevýšenie 647 m.