Žltá (č.1) značka smeruje zo Starých Hôr juhovýchodne cez osadu Richtárová až po sedlo Dolný Šturec, kde križuje červenú (č.1) a Horný Šturec kde križuje zelenú (č.1). Pod vrchom Žiare začína klesanie pozdĺž Banského potoka do obce Baláže. Stadiaľ trasa smeruje na severovýchod k Národnej kultúrnej pamiatke Kalište, kde sa stretáva s Modrou (č.2). Tu sa smer stáča na sever, pokračuje popod Hrubý vrch a cez obec Bully až na Donovaly. Z Donovalov pokračuje ďalej popod vrch Magura (1124,6 m.n.m.) a končí v Korytnickej doline pri odbočke na Korytnicu – kúpele. Tu začína značka modrá (č.3). Čas prechodu od Starých Hôr je 7 hod. 50 min., v opačnom smere 7 hod. Dĺžka chodníka je 21,9 km, prevýšenie 258 m.