Zelená(č.2) je trasa smerujúca z obce Dolný Harmanec cez sedlo Japeň do Starých Hôr. Odtiaľ sa tiahne cez Tureckú dolinu, cez vrch Malá Krížna, Kráľovu studňu a pokračuje severozápadným smerom cez Blatnickú dolinu. Na skúmanom území je čas prechodu 1 hod. 45 min. od úpätia vrchu Japeň po Salašky, v opačnom smere je to 2 hod. 5 min. Dĺžka chodníka je 6,8 km, prevýšenie 100 m.