Zelená (č.1) značka začína na Španej Doline, smeruje na úpätie Panského diela k hotelu Šachtička a tiahne sa ďalej na sever cez sedlo Horný Šturec, pod Jelenskou skalou (1153,3 m.n.m.), pod vrchom Krčahy (1128,8 m.n.m.) a cez turistické informačné miesto Krčahy-Kováčka. Pokračuje severovýchodným až severným smerom po osadu Bully a severne až do turistického centra Donovaly. Táto trasa je vyhľadávaná pre bežecké lyžovanie ale aj cyklistiku. Čas prechodu v smere od Španej Doliny je 4 hod. 35 min., od Donovalov 4 hod. 5 min. Dĺžka chodníka je 13,6 km, prevýšenie 278 m.