Staré Hory

Horská obec v Starohorskej doline skladajúca sa z viacerých osád - Staré Hory, Dolný Jelenec, Polkanová, Turecká, Valentová, Richtárová, Prašnica a Rybie. Staré Hory sa spomínajú roku 1536 ako banská osada na teritóriu Banskej Bystrice, vznikla však skôr, v 13. až 14. storočí. Boli tu bohaté strieborné a striebro-meďnaté ložiská, ktoré do r.1495 využívali banskobystrickí mešťania, potom Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť a to až do 1546. Šmelcovacie huty tu boli už pred koncom 15. storočia. Thurzovci tu vybudovali veľkú hutu s 10 pecami, neskôr jej zariadenie presunuli do Banskej Bystrice. Po roku 1546, keď banské ložiská prevzala banská komora, boli už zväčša vyčerpané. Aj keď sa tu ťažilo do 18. storočia, podnikali už iba jednotliví súkromní ťažiari. V chotári obce vzniklo niekoľko baníckych a uhliarskych osád. Obyvateľstvo okrem práce v baniach sa zaoberali prácou v lesoch, paličkovaním čipiek, vyšívaním, neskôr pracovali v priemyselných podnikoch v Harmanci, Podbrezovej a Banskej Bystrici. V rokoch 1923-1926 postavili nad obcou zaujímavo riešenú vodnú elektráreň.
Z čias baníčenia sa tu zachovali podmurované priestranné domy, niekde aj dvoj a štvordomy, nepravidelne rozostavené v údolí. Koncom 19. storočia založili tu čipkársku školu, ktorá mala za cieľ povzniesť miestnu čipkársku výrobu. Čipky sa predávali na piatočných trhoch v Banskej Bystrici, kde ich odkupovali miestni i cudzí priekupníci.
V obci sa nachádza jednoposchodová baroková budova bývalého banského úradu z druhej polovice 18. storočia s erbom Banskej Bystrice, budova bývalého starobinca z prvej polovice 18. storočia a klasicistická kaplnka sv. Anny z roku 1794.
Dominantou obce je pútnický neskorogotický rímskokatolícky kostol, koncom 15. storočia zaklenutý, roku 1850 rozšírený a klasicisticky upravený. Kostol má zachovalé gotické klenby, rokokovú kazateľnicu a vysoké vežovité pastofórium. Hlavný neskorobarokový oltár z polovice 18. storočia má v strede neskorogotickú sochu Panny Márie zo začiatku 16. storočia. V obci je niekoľko prícestných kaplniek. Staré Hory sú známe aj ako pútnické centrum, kde sa stretávajú obyvatelia z rôznych končín Slovenska.