Lyžiarske možnosti

V oblasti sa nachádza niekoľko lyžiarskych stredísk, ale všetky sú dostupné len autom.


Ski Turecká - Krížna

 

 

Šachtičky

 


Donovaly

Bežecké trateOkolie Španej Doliny je osobitne veľmi obľúbené prebežecké lyžovanie. Lyžiarske turistické trate (LTT) sa lokalizujú najmä na hlavný chrbát Panský diel – Jelenská skala – Hrubý vrch – Kozí chrbát.
LTT (č.1) smeruje z časti Sásová v Banskej Bystrici a je takmer zhodná s modrou TZT (č.1).
LTT (č.2) možno označiť trasu zo Šachtičiek na Donovaly a je zhodná s TZT zelená (č.1).
LTT (č.3) je trasa z Donovalov na Hiadeľské sedlo. Zhoduje sa s TZT červená (č.2) a žltá (č.2).
LTT (č.4) je trasa z Hiadeľského sedla do osady Korytnica – Kúpele.
LTT (č.5) smeruje od turistického informačného miesta Žiare do obce Baláže, odkiaľ pokračuje po vrstevnici po svahu vrchu Rovne až do Selčianskej doliny.
LTT (č.6) je trasa z obce Baláže prechádzajúca cez Kalište až na Donovaly.
LTT (č.7) možno označiť okruh začínajúci juhovýchodne od Šachtičky, ktorý prechádza svahom Malého dielu.
LTT (č.8) je trasa zo Španej Doliny, z časti zhodná s TZT červená (č.1), severovýchodne prechádzajúca sedlom Dolný Šturec, ktorá ďalej pokračuje po Lúčky pod Jelenskou skalou. Stadiaľ pokračuje severovýchodne po svahu Jelenskej skaly a napája sa na TZT zelená (č.1).
LTT (č.9) je okruh vedúci zo Španej Doliny východne na Katrenku, okolo chaty na Graniarke a ďalej západne ponad osadu Piesky až na sedlo Dolný Šturec.
LTT (č.10) je krátka trasa z juhovýchodnej časti Španej Doliny na Katrenku.

Treba pripomenúť, že na bežecké lyžovanie sa hojne využívajú aj neznačené lesné chodníky. K ďalším možnostiam zimnej turistiky patrí skialpinistické lyžovanie, pre ktoré sú vhodné podmienky najmä na svahoch Krížnej a Zvolena.


Donovaly