Selce

Obec sa spomína už v roku 1303. Patrila Huntovcom, neskoršie panstvu Bzovík. V 16. storočí tu mali majetkový podiel Žigmund Balassa a Fánchyovci. Roku 1715 mala obec mlyn a 17 domácností. Z obce pochádza nález barbarských mincí a 42 denárov z doby rímskej. Obec sa prvýkrát spomína v záznamoch pápežských decimátorov ako farnosť Všech svätých. Do roku 1848 patrila okrem kuriálneho pozemku rodiny Seleckých k Ľupčianskemu panstvu. V 16.-19. storočí pracovali tunajší obyvatelia najmä ako povozníci pre banský erár i pre súkromníkov. V posledných desaťročiach pracovali väčšinou v stavebníctve (murári a tesári). Obec zásobovala v zimných mesiacoch 1944 partizánov v Balážoch a v Kaliští. Na území Seliec dochádzalo k častým zrážkam medzi partizánskymi jednotkami a Nemcami. Počas SNP bola obec bombardovaná. Oslobodená bola 25.3.1945.

Vo vstupnej časti Selčianskej doliny sa nachádza chatová lokalita lyžiarsky areál „Čachovo“, turistická chata 40 lôžok, parkovisko, 3 lyžiarske vleky s prepravnou kapacitou 1940 osôb za hodinu, zasnežovanie, zjazdové trate, lyžiarske svahy, trávnaté športové plochy. V obci je areál biatlonu, futbalové ihriská.

Pamiatky