Špania Dolina

Obec leží 728 m nad morom v Stredoslovenskom kraji, na rozhraní Nízkych Tatier a Velkej Fatry, konkrétne v pohorí Starohorské Vrchy, 11 km na sever od B. Bystrice. V súčasnosti má obec 185 trvalých obyvateľov, ale veľkú časť obyvateľstva tvorí aj približne stovka chalupárov z celého Slovenska. Špania Dolina je vyhľadávaným centrom turistického ruchu a to aj v zimných aj letných mesiacoch. Ponúka ubytovacie a stravovacie možnosti v turistickej ubytovni “Klopačka” alebo na privátnych prenájmoch. Je dejiskom niektorých pravidelných kultúrnych podujatí z ktorých najznámejšie sú “Špandiv” – alternatívny divadelný festival, “Tekvicová zábava” a “Varenie štiarcu” – tradičné miestne kultúrne akcie, “Medzinárodné maliarske sympózium Jozefa Langera v Španej Doline” atď. Veľkou atrakciou sa stal novopostavený tzv. “Banícky orloj”, ktorý je vytvorený z veľkého počtu drevených sošiek s tematikou baníckej minulosti. V období Vianoc obec zdobí betlehém v životnej veľkosti.
Obec ponúka športové vyžitie - v lete je východiskom pre turistické výlety v Starohorských vrchoch, Velkej Fatre a Nízkych Tatrách. Okrem toho je v obci novopostavený tenisový kurt a volejbalové ihrisko. V zimných mesiacoch je veľmi vyhľadávaná možnosť bežeckého lyžovania – známe bežecké trasy vedú až na Donovaly. Obec je tiež v blízkosti centier zjazdového lyžovania ako napr. Krížna, Šachtičky alebo Donovaly.
Hodnota zachovalej jedinečnej architektúry viedla pred štvrťstoročím k vyhláseniu Španej Doliny za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Banícka ľudová architektúra je dodnes pomerne zachovalá a pôsobí malebne. Drevené domy sú často staré i štyristo rokov, staršie sú kamenné, hlavne obecné a banské objekty. Pochádzajú z obdobia najväčšieho rozmachu Thurzovsko-Fuggerovskej banskej spoločnosti koncom pätnásteho storočia. Baníctvo ovplyvnilo všetky miestne tradície a zvyklosti, ako i pracovné zameranie obyvateľov. Tradičná výroba medeného, cínového a smaltovaného riadu už zanikla, exponáty s rodiskom v Španej Doline sú však dodnes roztrúsené v európskych múzeách.
Špecifickou činnosťou známou v širokom okolí je čipkárstvo. Paličkované čipky zo Španej Doliny sú zvláštne tým, že nerešpektujú jednotný štýl. Každá rodina používala určité postupy, ktoré generáciami rozvíjali. Pri príležitosti na predstavenie stále živých čipkárskych tradícií organizujú v obci týždeň venovaný tomuto umeleckému remeslu. Pre záujemcov usporadúvajú aj kurz paličkovanej čipky. Tieto kurzy vedú najskúsenejšie miestne čipkárky. Najlepšie čipkárske práce sú verejne prístupné v historickej klopačke na námestí obce.

Špania Dolina je celoročne dostupná autom a s Banskou Bystricou je spojená prímestskou linkou. V obci sa nachádza miestna pošta vybavená internetom, možno tu nájsť aj “Banícku krčmu” a potraviny s klasickým názvom “Jedivo a potrebné”.