Potraviny a Banícka krčma

Potraviny "Jednivo a potrebné" ponúkajú bežný sortiment, pečivo je na objednávku.

Banícka krčma je zdobená maľbami Španej Doliny a maľbami s baníckou tematikou. Okrem bežného občerstvenia je neoficiálnym informačným centrom.