Podkonice

Obec sa prvýkrát spomína v listine kráľa Karola Roberta z roku 1340, kde sa uvádza ako "possessio Connyce". Pravdepodobne však vznikla už oveľa skôr. Ako poddanská obec patrila k majetku Ľupčianskeho hradu. Predpoklad je, že obyvatelia pôvodnej osady Konice boli kráľovskými služobníkmi a mali na starosti lovecké koniarne.

Od roku 1356 sa už v listinách hovorí o Podkoniciach, pretože pôvodní obyvatelia Koníc sa z doteraz presne nevysvetlenej príčiny presťahovali do priestoru pod nimi (odtiaľ názov Podkonice), kde sa táto podhorská obec nachádza dodnes.

V bližšom i širšom okolí Podkoníc sa archeologickým výskumom dokázalo aj osídlenie z doby rímskej (1.-.4. storočie n.l.). V tesnej blízkosti Podkoníc, na Hrádku nad Balážami, bolo v roku 1934 pri archeologickom výskume objavených niekoľko starobylých mincí. Zistilo sa, že mince sú strieborné rímske denáre z 2. storočia nášho letopočtu. Najstarší je denár cisára Trojana z rokov 114-117.

Pamiatky

http://www.podkonice.sk/