Obecný úrad

Starostka obce
Terézia Štupáková

Poslanci

Ing. Igor Hlaváč (zástupca starostu), Peter Vajcík, Lila Wilhelmerová, Anna Malajová, MUDr. Marta Chamulová

Kontrolór obce
Ing. Milan Gašparec

Obecný úrad Špania Dolina 132
974 15 Špania Dolina
Tel.: 048/419 82 71
Fax: 048/419 85 55
e-mail: spaniadolina@spaniadolina.sk