Nemce

V chotári obce je Hrádok obývaný v období kultúry popolnicových polí (koniec doby bronzovej a začiatok halštatu). Bol tu objavený žiarový hrob. Obec sa spomína už v roku 1473. Založili ju banskobystrickí ťažiari koncom 13. storočia. Do konca 15. storočia ju vlastnili rôzni mešťania a zemani (Barla, Nemes, Krempnetz-Kremnitzer, Koncovič a i.), potom Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, napokon do roku 1848 mesto Banská Bystrica. Je to prevažne poľnohospodárska obec.

Obec nedisponuje žiadnym rekreačným vybavením, ale v jej blízkosti sa nachádza športový areál Šachtičky a pomerne rýchlo je dostupná aj Selčianska dolina s areálom Čachovo.

Pamiatky

http://www.nemce.sk/