Bunker Mor Ho!

V tomto bunkri sa za SNP tlačil rovnomenný časopis a bolo tu dôležité sídlo telefónnej centrály, ktorá zaisťovala komunikáciu medzi jednotlivými partizánskymi štábmi. Operoval tu partizánsky oddiel "Pomstiteľ" mjr. Morosova.