Modrá (č.3) Prechádza cez kúpele Korytnica, ďalej cez Sedlo pod Babou, pokračuje po západnom svahu Prašivej na Hiadeľské sedlo. Tu pretína červenú (č.2) a žltú (č.2) TZT. Trasa pokračuje na juh cez Hiadeľskú dolinu až do obce Hiadeľ. Od obce Hiadeľ trvá cesta 3 hod. 30 min., opačným smerom 3 hod. 15. min. Dĺžka chodníka je 11,9 km, prevýšenie 230 m.