Modrá (č.2) je kratšia trasa od národnej kultúrnej pamiatky Kalište, ktorá prechádza cez sedlo Príslop, Javorie, okolo Chaty na Plešiach až do obce Podkonice. Čas prechodu od Kališta je 2 hod., opačným smerom je to taktiež 2 hod. Dĺžka chodníka je 5,1 km, prevýšenie 391 m.