Modrá TZT (č.1) smeruje od severnej časti Banskej Bystrice – sídliska Sásova. Chodník sa tiahne severným smerom cez vrch Grunky (590,8 m.n.m) a Hrádok (838,5 m.n.m.). Na úpätí vrchu Hrádok sa nachádza Netopieria jaskyňa. Ďalej chodník pokračuje na sever až na vrchol Panský diel (1100,2 m.n.m). Tu sa turistovi naskytne nádherný výhľad na všetky svetové strany. Nachádza sa tu aj lyžiarske stredisko Šachtičky. Chodník ďalej pokračuje po zvážnici k hotelu Šachtička, a ďalej strmo klesá severozápadne do Španej Doliny. Stadiaľ sa stáča na sever k Alžbetke, pokračuje východne na Katrenku a prechádza okolo chaty Graniarka. Chodník vedie ďalej cez starú banícku osadu Piesky a  klesá Veľkou Zelenou dolinou do obce Staré Hory. Z obce ďalej stúpa cez Majerovu skalu, ktorá ponúka taktiež výborný výhľad až na vrchol Veľkej Fatry – Krížnu (1574,3 m.n.m). Čas prechodu od Sásovej je 8 hod., opačným smerom od Krížnej je to 7 hod. 10 min. Dĺžka chodníka je 22,5 km, prevýšenie 842 m.