Šachta Maximilián

Druhá najstaršia šachta v Španej Doline. Raziť sa začala v r. 1567. Na konci 18. stor. bola hlboká 320 m. podľa obrazu baní Španej Doliny z r. 1726 mala dva ťažné stroje poháňané vodou z banského vodovodu. Na začiatku 19. stor. sa steny šachty začali boriť a v r. 1819 bola šachta už opustená a jej budovy rozobraté. Úžľabinou medzi šachtami Maximilián a Ferdinant tiekla voda banského vodovodu zachytávaná cestou do malého rezervoára zvaného tajch.