Mapy

Turistická mapa - Špania Dolina a okolie, mierka 1:50 000

Mapa intravilánu obce Špania Dolina, mierka 1:10 000položky sú interaktívne odkazy
interaktívne sú aj reprezentácie turist.chodníkovpoložky oznáčené a sú interaktívne odkazy