Šachta Ludovika

Šachta patrí medzi najmladšie banské diela v oblasti. Začala sa hĺbiť z dôvodu vyťaženia zarudnenia. Vyhĺbili ju ako pomocnú šachtu, namiesto šachty Maximilián, ktorá bola v prevádzke od roku 1564 a preborila sa. Stala sa najvýkonnejšou šachtou a jej hĺbka dosiahla až 440 m. Ludovika pracovala od roku 1812 až do ukončenia ťažby v roku 1888.