Linky

http://www.spaniadolina.sk/ ... oficiálna stránka obce
http://www.klopacka.sk/ ... turistická ubytovňa Klopačka
http://www.andyluco.sk/ ... penzión Chalupa
http://www.slovakheritage.org/Townsvill/spaniadolina.htm ... informácie v anglickom jazyku
http://permonik.host.sk/ms1a3d.htm ... stránka o Španej Doline a mineralógii