Kostol Premenenia Pána

Dominantou obce je areál rímskokatolíckeho Kostola Premenenia Pána, ktorý bol vysvätený v roku 1254, v roku 1593 prestavaný a rozšírený v gotickom slohu zo staršej románskej stavby a v rokoch 1723 a 1820 - 1824 upravovaný. V interiéri kostola sa zachovali výmaľby od J. Hanulu, zariadenie zo 17. až 18. storočia, organ z polovice 18. storočia od banskobystrického organára, majstra Podkonického, v južnej kaplnke portál s datovaním 1593. Hlavný oltár je barok z roku 1720 - 1730 - polychrom. drevorezba. Kostol stojí na prirodzenej vyvýšenine nad námestím, od ktorého vedie ku kostolu kryté drevené schodisko so šindľovou strieškou a 162 schodmi.