Korytnica - kúpele

Liečebné kúpele ležiace na chránenom území NAPANT-u na severnom úpätí Prašivej 24 km na juh od Ružomberka. Nachádzajú sa tu minerálne pramene sadrovej, zemito - železnatej a uhličitej vody, ktoré boli známe už od 16. storočia. Kúpeľná osada vznikla v 19. storočí. Liečia sa tu choroby žalúdočné, črevné a choroby pečene.
Koncom 18. storočia tu boli pokusy o dobývanie zlata a sú tu zasypané štôlne. Z doliny Pusté viedli vodu povrchovým vodovodom do Španej Doliny.
V 2.svetovej vojne po obsadení Ružomberka povstaleckými vojskami bola v kúpeľnej budove Hygia umiestnená vojenská nemocnica. Po vojne kúpele zmodernizovali.


Korytnica