Kontakt

Obecný úrad Špania Dolina 132
974 15 Špania Dolina

Tel.: 048/419 82 71
Fax: 048/419 85 55
spaniadolina@spaniadolina.skTieto stránky vznikli v rámci diplomovej práce "Prezentácia vybraných turistických možností obce Špania Dolina metodológiou GIS" na Katedre informatiky, FPV UMB v Banskej Bystrici.
Autor: Mgr. Oliver Schranz
olos@azet.sk