Kalište

Kalište vzniklo ako komorská osada v priechodskom chotári asi v 2. polovici 17. storočia (snáď na základe návrhu Prandeisovej komisie roku 1638 na zriadenie nového drevorubačského strediska pri Slovenskej Ľupči). Tunajší osadníci pracovali spočiatku na dodávkach dreveného uhlia pre hutu na Starých Horách. Po jej likvidácii prevažne ako robotníci štátnych lesov a železiarní v Podbrezovej. Po ústupe povstalcov do hôr sa obec stala jedným z hlavných partizánskych centier. Dňa 18.3.1945 fašistickí vojaci obec vyrabovali a vypálili. Siedmich občanov zastrelili a 9 chorých na týfus za živa upálili. Mnohých mužov zajali (19 z nich pri Moštenici zastrelili). Zvyšok obce bol oslobodený 23.3.1945. Po oslobodení boli občania obce premiestnení do Banskej Bystrice, Podbrezovej, Slovenskej Ľupče a Moštenice, kde im postavili rodinné domy. Územie obce bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Pri príležitosti 20. výročia SNP tu bola nainštalovaná Pamätná izba SNP a Kalište vyznamenané Dukelskou pamätnou medailou.

http://www.muzeumsnp.sk/