Hurtica

Unikátnym dielom je tzv. Špaňodolinský banský vodovod. Približne 36 km dlhá trasa zberných, náhonových a spojovacích jarkov privádzala vodu spod Prašivej ku štyrom šachtám v Španej Doline. Vodovod sa začal budovať v 15. storočí a bol funkčný do začiatku 20.storočia. Hurtica a tajch – vodná nádrž s hrádzou, zachytávala použitú vodu zo šácht Maximilián a Ludovika. Táto voda bola ďalším zdrojom energie pre banské stroje.