Hiadeľ

Obec vznikla pravdepodobne v druhej polovici 14. stor., prvá písomná správa pochádza z r. 1424. Obyvatelia Hiadľa všestranne podporovali partizánov z 1. československej partizánskej brigády, ale aj povstaleckých vojakov, ktorí operovali v Hiadelskej doline. Ešte pred začiatkom Povstania vynášali miestni obyvatelia na Prašivú zbrane a potraviny, pomáhali pri budovaní skladov. Dňa 26. októbra 1944 počas bojov fašisti zajali osoby ukryté v zemľankách. Neďaleko miesta, kde nastala zrážka povstalcov s fašistickými vojskami, boli po oslobodení odkryté štyri spoločné hroby.
V súčasnosti v podhorskej obci žije 549 obyvateľov.

Obec je z hľadiska cestovného ruchu východiskom na túry do Starohorských vrchov ale tiež do Nízkych Tatier.