Halda Maximilián

Maximilián je rozlohou najväčšia halda v celej banskej oblasti a predstavuje chrakteristickú dominantu Španej Doliny. Nachádza sa v nadmorskej výške 720 - 800 m.n.m. Vznikala postupne, v priebehu niekoľkých storočí. Predstavuje typický príklad svahových plošných odvalov, pričom prevažná časať domov v obci bola postavená práve z odvalového materiálu tejto haldy.