Ferdinand

Ferdinant je najstaršou špaňodolinskou šachtou. Pocházda z roku 1494.