Dom č.65

Pôvodný banícky dom z 18. stor. na vysokej podmurovke vyrovnávajúcej svahovitý terén, spevnený opornými piliermi. Do domov sa vchádzalo z krytej pavlače do pitvora. V zadnej časti pitvora pod otvoreným komínom sa pripravovalo jedlo nad ohniskom. Dve ďalšie miestnosti, komora a izba tvorili základ trojdielneho typu baníckych domov. Domy sú stavané pozdĺž vrstevníc, pozdĺžnou stenou orientované do svahu, od ktorého sú oddelené kamennou murovanou stenou a miestnosťou nazývanou "medzierka". Medzierka chránila zrubové steny domu pred vlhkosťou zo svahu. Využívala sa aj ako skladovací priestor.