Červená(č.2) je dlhá trasa známa tiež pod názvom “Cesta hrdinov SNP”.  Začína sa na hrade Devín pri Bratislave a končí až v Duklianskom priesmyku na východnom Slovensku. Pre návštevníka Španej Doliny je dôležité napojenie jednak na Veľkú Fatru – západne od Donovalov a Nízke Tatry na východ. Vedie po hrebeni najvyššieho vrchu Starohorských vrchov – Kozí chrbát (1330,4 m.n.m.). Čas prechodu na skúmanom území je 9 hod. od Krížnej a 9 hod. 55 min. v opačnom smere od Hiadeľského sedla. Dĺžka chodníka na skúmanom území je 23,6 km, prevýšenie 112 m.