Červená (č.1) značka má počiatok na Španej Doline. Jej názov je tiež Partizánsky chodník. Míňa Alžbetku a stáča sa severovýchodne na sedlo Dolný Šturec, ďalej  západnou stranou prechádza pod Jelenskou skalou. Na informačnom mieste Lúčky pod Jelenskou skalou sa chodník stáča na západ a prechádza popri bunkri “Mor ho!”. Tu sa za SNP tlačil rovnomenný časopis a bolo tu dôležité sídlo telefónnej centrály, ktorá zaisťovala komunikáciu medzi jednotlivými partizánskymi štábmi. Čas prechodu od Španej Doliny je 3 hod. 50 min., v opačnom smere od Starých Hôr je čas prechodu 3 hod. 45 min. Dĺžka chodníka je 10,2 km, prevýšenie 235 m.