Banská Bystrica

História Banskej Bystrice sa datuje od čias, keď sa v tejto oblasti začala ťažba zlata a medi. Prvá písomná zmienka o meste je v ustanovujúcom dekréte maďarského kráľa Belu IV z roku 1255, ktorým sa Banská Bystrica stala mestom s kráľovskými privilégiami. Život v meste vzrastal zároveň so zvyšujúcimi sa aktivitami baníctva. Kráľovské privilégia lákali nových nemeckých prisťahovalcov. Boli to baníci a v druhej polovici 13.storočia si postavili románsky Kostol nanebovzatia Panny Márie . V roku 1452 si vedľa tohto chrámu postavili slovenskí občania mesta Kostol Svätého kríža, ktorý bol postavený pod mestskými hradbami, blízko Matejovho domu . Takto sa teda utvoril hradný komplex s radnicou, Barbakanom s hradbami.Vďaka svojej polohe, bohatej histórii a mnohým stredovekým pozostatkom, sa Banská Bystrica stala jedným z najdoležitejších a najkrajších banníckych miest na Slovensku. Ďalšia významná kapitola v histórii mesta bola napísaná počas II. Svetovej vojny. Banská Bystrica bola centrom protifašistického odporu, politickým a vojenským strediskom Slovenského Národného Povstania. Symbolom tohto obdobia je pamätník SNP s veľmi neobvyklým architektonickým vzhľadom.

http://www.banskabystrica.sk/
http://www.bbb.sk/